Filosofie týmů mládeže

Řídíme se těmito pravidly a prosíme i rodiče a ostatní přátele klubu, aby je také respektovali.